Bağımsız Denetim Hizmetleri

İşletmenize ait finansal tablolarınızın bağımsız denetimden geçirilmesini kapsamaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında işletmelerin hazırlaması zorunlu olan Finansal Durum Tablosu (eski adıyla Bilanço), Kapsamlı Gelir Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve bu tablolara ait dipnotlar, Türk Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak işletmenize atanmış denetim ekibimiz tarafından denetlenerek denetim görüşümüz bir rapor halinde işletmenize sunulmaktadır.
Bağımsız denetim süreci, işletmeniz ile denetim sözleşmesinin imzalanmasını takip eden denetimin planlanması, ara denetim ve yılsonu denetimi olmak üzere başlıca 3 bölümden oluşmaktadır. İşletmenizin finansal tablolarının denetlenmesi sonucunda olumlu, sınırlandırılmış olumlu (koşullu), olumsuz veya görüş bildirmekten kaçınma olarak 4 farklı görüşten birisini içeren denetim raporu hazırlanarak şirket Yönetimine teslim edilmektedir.