Büyüme Modeli

Türkiye’deki KOBİ’lerin çoğunun kurucuları tarafından yönetilmesi nedeniyle ortaklarının şirkete koydukları sermaye ile büyüme olanakları sınırlanmaktadır. Müşterimiz bir işletmede yıllardır özkaynağa dayalı bir strateji izlemekteyken, banka kredisi gibi yabancı kaynak kullanımının sağladığı büyüme potansiyelinin ve vergi avantajının getirdiği fayda ile kaynak yapısını değiştirmiştir. Böylece, şirketin özkaynak kârlılığı artmış ve ortaklara sağlanan nakit akışın negatiften pozitife dönmüştür. Sonuç olarak, önemli olan, özkaynaklar ile yabancı kaynaklar arasında en uygun düzeyin saptanmasıdır.

Related Post

Leave us a reply