Sözleşme örneğinin maliye bakanlığı kayıtlarında bulunması nedeniyle ve tebliğlerdeki açık hükme dayanarak incelenme riskinin azaltılması.

Yürürlükte bulunan vergi, yasa, tebliğ, özelge ve sirkülerler ile düzenli olarak yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilmesi, Şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde yapılan işlemlerde ve muhasebe kayıtlarında olabilecek hataların saptanarak yıl içerisinde düzeltilmesi, Mal ve hizmet satın alınan yerlerin denetlenerek sakıncalı olabilecek alt firmalar konusunda önceden uyarılması, Herhangi bir iade tutarı sınırlaması olmaksızın nakden ve mahsup yoluyla vergi iadesi alınması.

Denetim çalışmaları, YMM tarafından hazırlanan Denetim ve Tam Tasdik Raporu’na dayanak oluşturmaktadır. YMM’ler, şirketin ortakları ve yöneticileri kadar şirket hakkında bilgi sahibi olmakta ve sahip oldukları bilgi ve deneyimleri şirkete aktarmaktadırlar.

Kurumlar Vergisi beyannamesi ve diğer vergi beyannamesi veya faaliyetlere ait Tam Tasdik Denetimi hizmeti veren Yeminli Mali Müşavir (YMM)’ler, şirketlerin muhasebe sistemlerini, muhasebe kayıt ve düzenlerini, Tekdüzen Hesap Planına (THP) uyumlarını ve muhasebe sürecine dayanak oluşturan bilgi, belge ve hesaplamalar sonucunda şirketin raporlama sürecinin çıktısı olan mali tablolarının doğru, dürüst ve zamanında hazırlanmasına katkı sağlamaktadırlar.

 

blog-grid

Kambiyo Kurlarının istikrarlılığı ilkesi

  • 01 Nisan 2024

Kambiyo Kurlarının istikrarlılığı, ilkesi Otomatik Altın Standartı Kambiyo kurlarının istikran, ülke parasının, diğer ülke paralarına göre oransal değerini muhafaza etmesidir. Bu ilkenin benimsenmesi, uluslararası ticaretin pürüzsüz...

Read More read-more
blog-grid

Yansız Para Rejimleri

  • 01 Nisan 2024

Yansız Para Rejimleri Yansız para rejiminde, paranın sadece mal ve hizmet mübadelesine yardımcı olması, buna karşılık parasal rejimin, mal ve hizmetlerin nispî fiyatları ile üretim miktarları üzerinde etkili olmaması amaçlanır. Bunun kar...

Read More read-more