Diğer Denetim Hizmetleri

• İç Denetim Biriminin kurulması,
• İç kontrol sistemine yönelik geliştirme raporu,
• Finansal Risk Yönetimi,
• Eximbank vb. bankaların kredi müşterilerine sunulan Hesap Durumu Belgesi ve Eki Bilanço Kar ve Zarar Cetveli Denetim Raporu ve ekleri 4/A ve 4/B,
• Tübitak 1501, 1507, 1509, 1511 ve 1512 kodlu destek programlarına ait AGY500 Mali Rapor Denetimi ve Tasdiki,
• KOSGEB destek programlarına ait Değerlendirme ve Tasdik Raporu.