Mali Strateji Tasarımı

Müşterilerimizin sektörel yapı içerisindeki mali stratejilerini belirlemede yardımcı oluyoruz. Her işletmenin bir temel stratejisi bulunmalıdır. Bu işletme stratejisi, şirketin yönetim kültürü ile barışık ve organizasyon yapısına uygun olmalıdır. Bazı işletme yöneticilerinin stratejileri ile ŞİRKETİN VARLIK VE KAYNAK YAPILARININ uyumlu olmaması nedeniyle bir türlü hedeflenen başarının gelmediğine tanık olmaktayız. Bu nedenle, işletmelerin belirlediği stratejinin, şirketin finansal yapısıyla uyumlu olup olmadığını test ederiz. Çelişki saptamamız durumunda bunu üst yönetime çözüm önerileriyle birlikte raporlarız. BAŞARI için basit bir yol vardır: REKABETİ AZALTMAK. Rekabetin nasıl azaltılacağı ise, şirketin strateji tasarımı ile çok yakından ilgilidir.

Related Post

Leave us a reply