[fusion_text]

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB desteklerinden yararlanabilmek için işletmelerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 • KOSGEB veritabanına kayıtlı olması
 • Güncel KOBİ Beyannamesi doldurmuş olması

 

KOSGEB Destek Programları ile amaçlanan:

 • KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin ARGE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak,
 • Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek.

 

KOSGEB, yukarıdaki amaçlara hizmet eden genel destek programlarının yanısıra yeni dönem proje bazlı destek programlarını uygulamaya başlamıştır. Bu programlar arasında KOBİ ve girişimcilere yönelik olanlar şunlardır;

 

AR-GE, İnovasyon Destek Programı: KOBİ’lerde AR-GE bilincinin geliştirilmesi ve AR-GE kapasitesinin artırılmasına, inovatif faaliyetlerin desteklenmesine yönelik yenilikçi fikir ve faaliyetleri destekler.

 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Kamu kuruluşlarında (KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV)  ön başvurusu veya patent süreci başarı ile tamamlanmış ürün ve hizmetlerin endüstriyelleşmesine (satışa hazır hale getirilmesi) yönelik projeleri destekler. TUBİTAK ve KOSGEB tarafından onaylanmış projelerin tamamlanmasından itibaren 1 yıl içinde başvuru yapılması gerekir.

 

KOBİ Proje Destek Programı: KOBİ’lerin; üretim, yönetim ve organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeleri destekler.

 

Genel Destek Programı: KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal, ürün, hizmet üretmelerinin sağlanması ve rekabet güçlerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerini destekler.

 

Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP*) KOBİ Destek Programı: KOBİ’lerin İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere, sermeye piyasa araçlarının halka arz edilmesi ile ilgili maliyetleri destekler.

(*) GİP hakkında detaylı bilgi tablodan sonra yer almaktadır.

 

Girişimcilik Destek Programı: Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünde önemli katkı sağlayan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir başarılı işletmelerin kurulması ile ilgili projeleri destekler.

 

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı: KOBİ’lerin tek başına çözmede zorlandıkları tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman gibi konuları bir araya gelerek “ işbirliği- güç birliği” konseptinde çözüm yarattıkları ortaklık ve işbirliği kültürünün gelişmesini sağlayan projeleri destekler. En az 5 kobi olmalıdır.

 

Tematik Proje Destek Programı: Bu programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin desteklenmesine yönelik olarak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak Tematik Proje Destek Programı ile ilgili iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

 

Kredi Faiz Desteği: Kredi faiz desteği, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde, KOSGEB İcra Komitesi’nin kararları doğrultusunda; işletmelerin ve girişimcilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, günün şartlarına uygun olarak hazırlanan kredi programları kapsamında, bankalar ile yapılan protokoller çerçevesinde kullandırılır.

 

[/fusion_text][one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][fusion_text]PROJES İŞ GELİŞTİRME VE PROJE YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

AR-GE VE İNNOVASYON DESTEK PROGRAMI

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

GENEL DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

KREDİ FAİZ DESTEĞİ

KİMLER FAYDALANIR

KOBİLER

KOBİLER

KOBİLER

KOBİLER

KOBİ ve Girişimciler

KOBİLER

KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları

KOBİLER

HİBE MİKTARI

200.000 TL

250.000 TL

150.000 TL

10.000 –

30.000 TL

30.000 TL

100.000 TL

150.000 TL

300.000 TL

DESTEK MİKTARI

200.000 TL (Faizsiz geri

ödemeli)

200.000 TL (Faizsiz geri

ödemeli)

70.000 TL (Faizsiz geri ödemeli)

HİBE ORANI

%75

%75

%50

%50

%60

%75 – %100

%50

PROJE BÜTÇESİ

SINIRSIZ

SINIRSIZ

300.000 TL

160.000 TL

300.000 TL

PROJE SÜRESİ

12 – 24 AY

18 AY (EN FAZLA)

6 – 24 AY

12 AY

24 + 12 AY

48 AY

BAŞVURU ADEDİ

1 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

1 ADET

HİBE KAPSAMINA GİREN GİDERLER

 • Yeni personel

 • Makine, ekipman, malzeme

 • Alet, teçhizat

 • Hammadde

 • Yazılım

 • Teknoloji

 • Danışmanlık

 • Hizmet alımı

 • Yeni personel

 • Makine, ekipman, malzeme

 • Alet, teçhizat

 • Hammadde

 • Yazılım

 • Teknoloji

 • Danışmanlık

 • Hizmet alımı

 • Tasarım giderleri

 • Yeni personel

 • Makine, ekipman, malzeme

 • Alet, teçhizat

 • Yazılım,

 • Teknoloji

 • Danışmanlık

 • Eğitim

 • Hizmet alımı

 • Yurt içi fuar

 • Yurt dışı iş gezisi

 • Tanıtım

 • Eşleştirme

 • Nitelikli eleman istihdamı

 • Danışmalık

 • Eğitim

 • Enerji verimliliği

 • Tasarım

 • Sınai mülkiyet hakları

 • Belgelendir me

 • Test, analiz ve kalibrasyon

 • Bağımsız denetim

 • İşletme kuruluş giderleri

 • Kuruluş dönemi makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanım giderleri

 • Personel net ücretleri

 • İşyeri kirası, elektrik, su, ısıtma, telekomünikasy on, işyerinde üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderleri

 • Piyasa danışmanı

 • Bağımsız denetim

 • Kayıt ücretleri

 • Aracı kurum komisyonu

 • Personel ücretleri ve seyahat giderleri

 • Makine- ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami

 • Sarf malzemesi giderleri

 • Hizmet alım giderleri

 • Genel idari giderler (azami

%25)

%10)

 • Kredi faizi

4


[/fusion_text][/one_full]