İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

Danışmanlık Hizmetleri:
Uzman personelimiz tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile bağlı mevzuat çerçevesinde verilecek hizmetlerimizin kapsamı;

– İlgili mevzuat çerçevesinde işletme kayıtlarının incelenmesi ve raporlanması,
– Personel Özlük dosyalarının incelenmesi ve matbu dökümanların hazırlanması,
– Personel ve Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi,
– Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin hazırlanması,
– İşe alma, fesih ve çalışma koşulları hakkında danışmanlık hizmetleri,
– ÇSGB Müfettişlerinin teftişlerine işyerinin hazırlanması,
– Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi,
– Şirket iç yönetmeliği, Disiplin yönetmeliği, gibi vb. dökümanların hazırlanması,
– Asgari işçilik oranlarının tespiti ve ilgili işlemlerin yürütülmesi,
– Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan “İlişiksizlik Belgeleri”nin alınması,
– Sosyal güvenlikle ilgili firma toplantılarına iştirak edilmesi,
– Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin kontrolü,
– İşsizlik sigortasına hak kazanma ve şartları,
– SGK ile yapılacak yazışmaların incelenerek katkıda bulunulması, vb. tüm süreçlerdede yerinde ziyaret, telefon, faks, mail vb. yolu ile sınırsız destek sağlanmasını içermektedir.