Risk Yönetimi

Firmanızın içşel ve dışsal risklerinin doğru belirlenmesi, iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilmesi ve etkin bir İç Kontrol Sisteminin tasarlanması ve kurulması konusunda size yardımcı oluyoruz.

Firma yöneticilerinin zamanında etkin karar alabilmelerini sağlayacak ve Firmanıza değer katacak yönetim raporlama sistemlerinin oluşturulması aşamalarında size destek oluyoruz.

Günümüzde, şirketlerin karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden birisi risklerin tesbit edilememesi ve doğru bir şekildede yönetilememesidir. İçsel ve dışsal risklerin doğru belirlenmemesi, şirketlerin maddi ve manevi pek çok bedel ödemek zorunda kalmasına neden olmaktadır. Risklerin yönetilmesi için tabi öncelikle risklerin belirlenmesi, iyileştirilmeye açık alanlarının tespit edilmesi etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması gerekmektedir.

Etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı demek, risklerin minimuma indirilmesinin yanı sıra, şirketlerin hedeflerinede ulaşması, finansal raporların güvenilirliğinin ve şirketin belirlediği politikalara ve yasal düzenlemelerede uyumun sağlanması açısından da büyük önem taşımaktadır.

Her sektör ve şirketin taşıdığı riskler ve risk iştahları farklılık göstermektedir. Bu nedenlede şirketlerde mevcut iş süreçleri üzerindeki bu risklerin belirlenebilmesi ve iç kontrol sistemlerinin oluşturulması çözümlerinin her şirket için özel olarak tasarlanması gerekmektedir.

Hadisat danışmanlık olarak, farklı yetkinliklere sahip tecrübeli ekibimiz ile risklerinizin (İşletme, Faaliyet, Karlılık, Faiz, Döviz, Piyasa, Fiyat, Yabancı Kaynak, İnsan Kaynağı vb.)belirlenmesi ve iç kontrol sistemlerinin kurulması alanlarında firmanıza özel ve fark katan hizmetler sunmaktayız.