DENETİM HİZMETLERİMİZ

Bağımsız Denetim Hizmetleri

İşletmenize ait finansal tablolarınızın bağımsız denetimden geçirilmesini kapsamaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında işletmelerin hazırlaması zorunlu olan Finansal Durum Tablosu (eski adıyla Bilanço), Kapsamlı Gelir Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve bu tablolara ait dipnotlar, Türk Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak işletmenize atanmış denetim ekibimiz tarafından denetlenerek denetim görüşümüz bir rapor halinde işletmenize sunulmaktadır.
Bağımsız denetim süreci, işletmeniz ile denetim sözleşmesinin imzalanmasını takip eden denetimin planlanması, ara denetim ve yılsonu denetimi olmak üzere başlıca 3 bölümden oluşmaktadır. İşletmenizin finansal tablolarının denetlenmesi sonucunda olumlu, sınırlandırılmış olumlu (koşullu), olumsuz veya görüş bildirmekten kaçınma olarak 4 farklı görüşten birisini içeren denetim raporu hazırlanarak şirket Yönetimine teslim edilmektedir.

Yasal Zorunluluk Gereği Yapılan Denetim Hizmetleri

Yeni TTK ile aşağıda denetimin zorunlu olduğu işlemlere ait denetimler tarafımızdan yapılmaktadır.

• Şirket kuruluşu,
• Sermaye artırımı,
• Sermayenin azaltılması,
• Şirketlerin birleşmesi,
• Şirketlerin bölünmesi,
• Şirketlerin tür değiştirmesi,
• Şirketlerin menkul kıymet ihracı,
• vb. işlem ve kararın denetlenmesi.

Uygunluk Denetimi Hizmetleri

İşletme yönetimi veya yasal otoriteler tarafından konmuş olan kurallara işletme içerisinde tam olarak uyulup uyulmadığının araştırılması için yapılan denetimdir. Bu tür denetimler, işletmede yönetmeliklerinin uygulanıp uygulanmadığının ve ceza riski içeren faaliyetlerdeki uygunsuzluğun en kısa sürede saptanmasını sağlamaktadır.

Faaliyet Denetimi Hizmetleri

Her geçen gün piyasalarda rekabet artmakta ve işletmeler sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için en ufak ayrıntıyı bile analiz etmek durumunda kalmaktadırlar. Faaliyet denetim hizmetimiz ile işletmenin genelinin veya belirli bir bölümünün faaliyetlerinin incelenmesi ve verimsizlik bulunması durumunda bu alanların iyileştirilmesi amaçlamaktadır.

Özel Denetimler

İşletmenizin gereksinim duyduğu diğer alanlarda özel denetim hizmeti verilmektedir. Yeni TTK’da pay sahiplerine özel denetim isteme hakkı tanınmaktadır. Pay sahipleri bazı olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını genel kuruldan isteyebilir. Örneğin, topluluk işletmeleriyle ilişkilerde hileli bir işlem saptanması, topluluk işletmeleriyle ilişkilerle ilgili sınırlandırılmış olumlu görüş veya görüş bildirmekten kaçınma yazısı yazılması, yönetim kurulunun işletmenin topluluk tarafından kayba uğratıldığını açıklaması gibi durumlarda özel denetime başvurulabilmektedir.

Diğer Denetim Hizmetleri

• İç Denetim Biriminin kurulması,
• İç kontrol sistemine yönelik geliştirme raporu,
• Finansal Risk Yönetimi,
• Eximbank vb. bankaların kredi müşterilerine sunulan Hesap Durumu Belgesi ve Eki Bilanço Kar ve Zarar Cetveli Denetim Raporu ve ekleri 4/A ve 4/B.

VERGİ VE MALİ HUKUK HİZMETLERİ

• Yönetim Danışmanlığı (stratejik, operasyonel, taksiksel ve duruma bağlı planlamalar; vizyon; misyon; SWOT (GZFT) Analizi; üst yönetici koçluğu; finansçı olmayan yöneticiler için finans eğitimi; bilgi işlem yönetim raporlama sürecinin incelenmesi; ...),
• Finansal Danışmanlık (işletmenin gereksinim duyduğu fonların yönetimi; operasyonel nakit akışının izlenmesi; … ),
• Vergi Danışmanlığı (işletmenin vergi planlaması; Kurumlar, KDV, Gelir vb. vergi işlemleri; vergi davalarında inceleme, hazırlık, benzer Danıştay kararları vb. delil toplanması, …),
• Hukuk Danışmanlığı (Her türlü hukuki danışmanlık hizmetleri; sözleşmeler hakkında görüş bildirmek, taslak sözleşme çalışmaları; …),
• Bordro işlemleri,

EĞİTİM

• Üst düzey yöneticilere yönelik eğitimler
• Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi
• Genel Müdürlere Koçluk,
• Yeni TTK eğitimi,
• TFRS’ye göre muhasebe kayıtları,
• Bağımsız denetime hazırlık,
• İşletme bünyesinde gereksinim duyulan diğer süreçler ile ilgili eğitimler.
-Muhasebe personeline yönelik mesleki eğitimler
-İletişim, Etkili Toplantı Yönetimi, Liderlik vb.