İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı:

Danışmanlık Hizmetleri:

Uzman personelimiz tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve     Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile bağlı mevzuat çerçevesinde verilecek hizmetlerimizin kapsamı;

 

– İlgili mevzuat çerçevesinde işletme kayıtlarının incelenmesi ve raporlanması,

– Personel Özlük dosyalarının incelenmesi ve matbu dökümanların hazırlanması,

– Personel ve Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi,

– Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin hazırlanması,

– İşe alma, fesih ve çalışma koşulları hakkında danışmanlık hizmetleri,

– ÇSGB Müfettişlerinin teftişlerine işyerinin hazırlanması,

– Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi,

– Şirket iç yönetmeliği, Disiplin yönetmeliği, gibi vb. dökümanların hazırlanması,

– Asgari işçilik oranlarının tespiti ve ilgili işlemlerin yürütülmesi,

– Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan “İlişiksizlik Belgeleri”nin alınması,

– Sosyal güvenlikle ilgili firma toplantılarına iştirak edilmesi,

– Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin kontrolü,

– İşsizlik sigortasına hak kazanma ve şartları,

– SGK ile yapılacak yazışmaların incelenerek katkıda bulunulması, vb. tüm süreçlerdede yerinde ziyaret, telefon, faks, mail vb. yolu  ile sınırsız destek sağlanmasını içermektedir.