Maliyet Ve Kar Merkezli Yönetim Danışmanlığı

Maliyet Optimizasyonu:

Şirketler, karlılıklarını artırmak için, iş verimliliğine, maliyetin düşürülmesine, faaliyetlerin geliştirilmesine ve mevcut varlıklarının en iyi şekilde kullanımına odaklanması gereklidir.

 

Size nasıl destek olabiliriz?

Müşterilerimize ana maliyet kaynaklarının ve ana değerini oluşturan yapı taşlarının tanımlanmasında yardım ederek, bu kaynakların en iyi şekilde nasıl yönetilebileceği konusunda destek sağlıyoruz. Analizlerimiz, müşteri ve tedarikçi arasındaki    iç ve dış ilişkilerde oluşan menfaat ve maliyet riskini optimize etme konusunda şirketlere yol göstermektedir.

Müşterilerimize maliyet optimizasyonu fırsatlarını tanımlamak, bu fırsatların geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak, faydalarının farkındalığını desteklemek ve değer zinciri maliyetlerini etkinleştirmek konularında tam destek sağlıyoruz.

Potansiyel konular:

 • Maliyetinizin; rekabete kıyasla durumunu öğrenmek, faaliyetlerinizin daha fazla nasıl rekabetçi olabileceğini anlamak ve kar arttırmada en iyi fırsatları tanımak;
 • Dış kaynak kullanımını ve bunların şirketinize fayda/zararlarını tanımlamak;
 • Sürekli bir maliyet azaltma kültürü geliştirilip yerleştirilirken bunun işletmeye getirebileceği zararların önlenmesini desteklemek;
 • Mevcut ve yeni müşterilerle etkin bir biçimde iletişime geçme yollarını belirlemek;
 • Ürünlerin ve hizmetlerin maliyetini kısmak ve alıcıdan müşterilere kadar gelen bütün maliyetleri azaltmak için tedarik zincirini etkinleştirmek;
 • Maksimum üretim etkinliğine erişme yöntemlerini tanımlamak;
 • Kurum merkezinin etkinliği artırmak.

Danışmanlık Maliyet Optimizasyonu Hizmetlerimiz aşağıdaki analiz ve değerlendirmeleri içerir:

 • Tedarik zinciri stratejisinin değerlendirilmesi;
 • Satıcıdan müşteriye kadar olan ürün akışının desteklenmesi ve tedarik zincirinin geliştirilmesi;
 • Tedarik fonksiyonunuzun en iyi uygulama özellikleri ile karşılaştırılarak optimize edilmesi;
 • Tedarik işlemlerinin iyileştirilmesi, organizasyonun yeniden tasarımı ve işletme sermayesi ihtiyacının azaltılması;
 • Değişim / dönüşüm faaliyetlerinin optimize edilmesi;
 • İşletme maliyetinin düşürülmesi ve israfı önleyerek karlılığın arttırılması;
 • Optimum stok seviyesinin belirlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi, etkili bir dağıtım ağının oluşturulması, tedarikçiler ve yüklenicilerle doğru iletişimin kurulması;
 • Etkin bir dağıtım ağını oluşturmada destek sağlanması, satıcı/müşteri seviyesinde gerekli işbirliğinin analiz edilmesi;
 • Dış kaynak kullanımı ve paylaşım hizmetleri gibi farklı lojistik modellerinin analizinin yapılması;
 • İşe herhangi bir katkı sağlamayan aktivitelerin ortadan kaldırılması;
 • Kritik performans ve risk göstergelerinin geliştirilmesi ve yönetim seviyesine en uygun detayların sunulması;
 • Maksimum karlılığı sağlayan maliyetlendirme modelinin tasarlanması ve bu modelin aktivitelerin içine indirgenmesi;
 • Maliyet düşürme fırsatlarının belirlenmesi için kurumun genel gider yapısının ve organizasyonun incelenmesi;
 • Temel ve temel olmayan hizmet alanlarının yerine yeni, daha etkin ve düşük maliyetli modellere geçişin yapılması.