Organizasyon Ve İnsan Kaynağı Danışmanlığı

Firmanızın rekabet gücünü arttırmaya olanak sağlayan kültürel iklimin yerleştirilmesi için teknolojik,ekonomik,sosyal ve kültürel  koşullardan kaynaklanan değişim yönetiminin koordine edilebilmesi için ölçülebilen  ve yönetilebilen süreçlerin tasarlanmasına yardımcı oluyoruz.

Kurumsal yönetim ilkeleri ışığında, firmanızın yeni kuşaklara sağlıklı bir biçimde devrinin planlanması ve  aile-şirket ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Şirketler, organizasyon yapılarının, misyon, vizyon ve stratejik hedefleri ile uyumlu oldukları ölçüde rekabet edebilmekte, etkili ve verimli olabilmektedir. Bu bağlamda yeniden yapılanma danışmanlık hizmeti; mevcut yapınızın, süreçlerinizin, firmanızın iş yapış biçimlerinin,şirket kültürünün ve yer aldığınız sektörün özelliklerinin dikkatle değerlendirilmesi noktasından hareketle gerekli olan revizyonlarında yapılarak hedeflerinize ulaşmanızı hızlandıracak en doğru yapının modellenmesini içermektedir.

Mali Konsept olarak, yeniden yapılanma sürecinin her aşamasında, direnç unsurlarını elimine edecek bir şekilde üst yönetimin ve tüm çalışanlarınızında katılımını sağlamak en büyük önceliğimizdir.

Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesinde gerekli olan diğer kaynaklar gibi insan kaynağınında doğru bir şekilde belirleme, konumlandırma ve performansını artırmak amacıyla doğru yönlendirilmeye ihtiyacı vardır.

Çalışanlarını en önemli rekabet kaynağı olarak gören firmaların bünyelerine, müşteri memnuniyetinin öncelikli hedefi olan, yaratıcı ekip çalışmasını benimseyen çalışanları katması ve kişisel gelişimlerinide sürekli olarak katkılaması gerekir.

Firmalara bakış açılarını değiştirmede ve yeni bakış açıları kazandırma, farklı düşünme ve iş süreçlerine değer katıcı çözümler geliştirme konularında rehberlik eden danışmanlarımız kurumsal reflekslerin gelişimine uygun ortamları oluşturur.

Danışmanlarımız hedefleriniz, doğrultusunda etkinlik  ve verimliliğinizin saptanması, iş gücünüzün planlanması    ve iş performansınızı artırmaya dönük yeni çözüm önerilerinin sunulması ve eylem planlarınızın yapılandırılması konularındada kalıcı ve uygulanabilir çözümler üretir.