Vergi Mevzuatı Danışmanlığı

Vergi Danışmanlığı:

İşletmeler; strateji geliştirme, mevzuata uyum, risk yönetimi, iş planı konularına odaklanırken, vergisel konulara ilişkin çözümleri geliştirmede her zaman sorunlar  yaşayabilirler.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimiz, müşterilerimizin doğru zamanda doğru kararları alarak vergisel sorunlarının çözümlenmesine yöneliktir.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu gibi kanunlar        ile Hibe, Teşvik Mevzuatı  ve Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları çerçevesinde müşterilerimize vergi tasarrufu sağlayacak şekilde vergi planlaması yapılmaktadır.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimiz hadisat danışmanlığın temel hizmet alanlarından birisi olup müşterilerimize  vergi mevzuatı çerçevesinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

Vergi Planlaması ve Vergisel Esaslara Uygunluk Çalışmaları,

Vergi Politikalarının Geliştirilmesi ve Vergi Optimizasyonu,

Lokal ve Ulusal Vergi Durum Planlaması,

Vergi İhtilaflarının Çözümlenmesi,

Vergisel Yükümlülüklerin Tespiti ve Yerine Getirilmesi,

Vergisel Konularda Danışmanlık Hizmetleri,

Sürekli Vergi Danışmanlığı,

Vergi Denetimlerine İştirak Edilmesi ve İhtilafların Çözümü için Aracılık Edilmesi,

Vergi Uyuşmazlıklarında Şirketin Vergi Daireleri ve Vergi Mahkemeleri’nde temsil edilmesi,

Ulusal Mevzuat Hükümleri dikkate alınarak Vergi Planlanması ve Vergi Stratejilerinin Geliştirilmesi,