İşlem Denetimi Hizmetleri

Yeni TTK ile aşağıda denetimin zorunlu olduğu işlemlere ait denetimler tarafımızdan yapılmaktadır.

• Şirket kuruluşu,
• Sermaye artırımı,
• Sermayenin azaltılması,
• Şirketlerin birleşmesi,
• Şirketlerin bölünmesi,
• Şirketlerin tür değiştirmesi,
• Şirketlerin menkul kıymet ihracı,
• vb. işlem ve kararın denetlenmesi.