EĞİTİM

- Üst düzey yöneticilere yönelik eğitimler
- Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi
- Genel Müdürlere Koçluk,
- Yeni TTK eğitimi,
- TFRS’ye göre muhasebe kayıtları,
- Bağımsız denetime hazırlık,
- İşletme bünyesinde gereksinim duyulan diğer süreçler ile ilgili eğitimler.
- Muhasebe personeline yönelik mesleki eğitimler
- İletişim, Etkili Toplantı Yönetimi, Liderlik vb.