Genel Muhasebe Eğitimi

EĞİTİMİN KONULARI:

 • Genel Muhasebenin Temeli,
 • Temel Muhasebe Kavramları,
 • Mali Tablolar ve Defterler,
 • Muhasebe Hesapları,
 • Tek Düzen Hesap Planı ve İşleyişi,
 • Aktif Hesaplar, Dönen ve Duran Varlıklar,
 • Pasif Hesaplar, Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar,
 • Mali Tabloların İlkeleri,
 • Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunumu,
 • Maliyet Hesapları ve Uygulamaları,7a ve 7b seçenekleri,
 • Muhasebe ve Vergi Kanunları Uyuşmazlıkları ve sonuçları,