İş Hukuku Eğitimi

EĞİTİMİN KONULARI:

 • İşçi, işveren, işveren vekili, asıl ve alt işveren kimlere denir,
 • İşyeri nedir ve eklentileri nerelerdir,
 • İşyerinin tamamının veya bir kısmının devri ve sonuçları nelerdir,
 • İş sözleşmesi nedir, iş sözleşmesinin türleri nelerdir,
 • İş sözleşmesinin sona ermesi, fesih ve sonuçları nelerdir,
 • Ücret nedir, ücretin ödenme şekilleri, ücretin ödenme zamanı,
 • Ücret kesme, ücretten indirim şartları ve sonuçları nelerdir,
 • Fazla çalışma ücreti, fazla çalışma şekilleri ve süreleri nelerdir,
 • Yıllı izin ücreti, izin süreleri ve diğer izinler nelerdir,
 • Çalışma süresi, telafi çalışması ve ara dinlenmesi nedir,
 • Gece çalışması ve gece çalışma süreleri nelerdir,
 • Çalışma yaşı ve yasaklar nelerdir,
 • Genç işçi ve çocuk işçi kimlerdir,
 • Analık hali, süt izni ve çalışma şekilleri nelerdir,
 • İş kazası nedir, şartları nelerdir,
 • İş kazasının bildirimleri, süreleri ve sonuçları nelerdir,
 • İş kazası sonucu verilen haklar nelerdir,
 • İş kanunun güncel para cezaları nelerdir,