Maliyet Muhasebesi Eğitimi

Maliyet Muhasebesi Eğitimi

EĞİTİM KONULARI:

1 Temel Kavramlar:

 • Maliyet Muhasebesinin Amaçları,
 • Maliyet ve Gider Kavramları,
 • Maliyetlerin Sınıflandırılması,

2 Mamül Maliyetinin unsurları:

 • Hammadde Maliyetleri,
 • Direk İlk Madde Malzeme Maliyetleri,
 • Direkt İşçilik Maliyetleri,
 • Genel Üretim Maliyetleri,

3 Maliyet Dağıtım Anahtarları, Çeşitleri ve Uygulamaları

4 Mamülün Birim Maliyetinin Belirlenmesi Sistem ve Yöntemleri:

 • Standart, Tahmini ve Fiili Maliyet Yöntemleri,
 • Tam Maliyet, Normal Maliyet, Direk ve Değişken Maliyet Yöntemleri,
 • Sipariş Maliyet Sistemi Uygulamaları,
 • Safha Maliyet Sistemi Uygulamaları,
 • Karma Maliyet Sistemi Uygulamaları,

5 Satışların Maliyeti Tablosu (SMM) Uygulaması.