Sgk Eğitimi

SGK EĞİTİM KONULARI :

 • Sigortalı sayılanlar, sayılmayanlar kimlerdir,
 • Sigortalılığın bildirimi ve tescili uygulamaları,
 • Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim zamanı,
 • İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, nakli ve intikali nedir,
 • İşveren, vekili ve geçici iş ilişkisi kurulan işveren kimdir,
 • Kısa ve uzun vadeli sigortalılık ve hükümleri nelerdir,
 • Fiili hizmet süresi zamanı nedir, kimleri ve hangi sektörleri kapsar,
 • Sigortalılık hallerinin birleşmesi, çakışması ve sonuçları nelerdir,
 • GSS nedir, kimler tabidir, hak sahipliği nedir ve kimlerdir,
 • Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları nelerdir,
 • Prim alınması, prime esas kazanç, prim oranları nedir,
 • Sgk asgari işçilik uygulaması nedir,
 • Devletin prim katkısı ve şartları nedir,
 • Prim belgeleri, işyeri kayıtları, nelerdir,
 • Primlerin ödenmesi ve yükümlüsü kimlerdir,
 • Olağanüstü durumlarda prim belgelerinin verilme süresi

ve primlerin ertelenmesi nedir,

 • İPC nedir, şartları nedir, güncel rakamları nedir,