TTK EĞİTİMİ

TÜRK TİCARET KANUNU EĞİTİM KONULARI;

 • Ticari işletme nedir, nereleri ticari işletmedir,
 • Tacir nedir ve kimlere tacir denir,
 • Ticaretten men edilenler kimlerdir, hükümleri nedir,
 • Gerçek kişi, Tüzel kişi, Esnaf ve Donatma iştiraki kimlerdir,
 • Ücret, Fatura, Sözleşme, Ticari satış ve Mal değişimi nedir,
 • Ticaret sicili ve uygulamaları nedir,
 • Ticaret ünvanı, şekli, korunması, devri ve hakları nelerdir,
 • Haksız rekabet ve sonuçları nelerdir,
 • Ticari defterler, tutulması, tasdik zamanları nedir,
 • Cari hesap nedir, şekli, hükümleri ve özel durumları nedir,
 • Ticaret şirketlerinin türleri nelerdir,
 • Tüzel kişilik, sermaye koyma borcu ve hükümleri nelerdir,
 • Bileşik faiz ve temerrüt faizinin uygulanma şartları nelerdir,
 • Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi nedir,
 • ve A.Ş. şirketleri hakkında genel bilgiler,
 • Çek, senet ve poliçe nedir, uygulaması hakkında genel bilgiler,