Sgk Desteği

Yeni İşe Alınan Sigortalılar İçin Aylık 773,41 TL Teşvik

9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 3. maddesiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 18. madde ile 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere işverenlere gelir vergisi stopajı teşviki getirilmiştir.

            Özel sektör işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınma tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmak ve 2016 yılı aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmak kaydıyla işe alınan sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak (30×22,22=666,60 TL aylık) tutar bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi şeklinde yapılacaktır.

 1. Teşvikten Yararlanma Koşulları:
 • Sigortalının 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması,
 • Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması,
 • Sigortalının en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması,
 • Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatı çerçevesinde, işten ayrılış nedeni en son (19), (20) ve (30) olarak bildirilenlerden olmaması,
 • Sigortalının, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ek olarak işe alınmış olması.

 

Teşvik uygulamasında işverenin faaliyet konusu ile tam veya dar mükellefiyet esasında vergilendirilmesinin bir önemi bulunmamaktadır.

 

 

 1. Teşvikten Yararlanamayacak Olanlar:
 • Kamu idarelerine ait işyerlerinde çalışanlar,
 • 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışanlar,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanun’dan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalışanlar,
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
 • Yurt dışında çalışan sigortalılar,

gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanamazlar.

Sağlanan Toplam Destek Hesabı

687 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’de yapılan düzenleme sonrasında, özel sektör işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınan ek bir istihdam için;

30 gün asgari ücret üzerinden prime esas kazanç bildirimi yapılan bekâr bir işçi üzerinden,

666.60 TL Sigorta Primi Desteği, 93,32 TL Gelir Vergisi Stopaj Desteği ve 13,49 TL Damga Vergisi desteği olmak üzere toplamda 773,41 TL destek sağlanmış olacaktır.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan net 1.404,06 TL’ye ve 1.777,50 TL brüt asgari ücretin işverene maliyeti 2.177,44 TL’dir. Getirilen bu destek uygulama ile asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti net ücret tutarı olan 1.404,03 TL olacak, diğer bir ifadeyle aylık olarak 773,41 TL destek sağlanmış olacaktır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

MALİ KONSEPT BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.         

Not: Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler müşterilerimize güncel gelişmeler hakkında genel bilgi vermeyi hedeflemektedir. Her şirketin faaliyet konusuna ve/veya içerisinde bulunduğu özel durumlara göre uygulamada doğabilecek farklılıklar veya mevzuatın değişmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü risk, zarar ve sorumluluk tamamen bu bilgilerin kullanıcısına ait olup Mali Konsept A.Ş.’ye kusur yüklenemez ve şirketimiz sorumlu tutulamaz.

Related Posts

Leave us a reply