Şirket Taşıtları 2017 MTV Ödemesi ve Muhasebe Kaydı

Şirket Taşıtları (2017 MTV Ödemesi ve Muhasebe Kaydı; SRC ve Psikoteknik Belgesi)

Şirket Taşıtları  2017 MTV Ödemesi ve Muhasebe Kaydı

Şirketlerin sahip olduğu taşıtlar hakkında aşağıdaki konulara dikkat çekeriz.

  1. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ödemesi

2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemesi 01.01.2017 tarihinde başlamış olup süresinde son ödeme tarihi 31.01.2017’dir. 2. taksite ait son ödeme tarihi ise 31.07.2017’dir.

         MTV Ödemeleri:

  • MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak,
  • Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak,
  • gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı,
  • GİB Mobil uygulaması (IOS ve Android) kullanarak yapılabilmektedir.
  1. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Muhasebe Kaydı

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinde, ticari amaçla kullanılan uçak ve helikopter ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan şirketlerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç olmak üzere, bu kanunun I ve IV sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlardan alınan (örneğin; otomobil, motosiklet, uçak, helikopter vb.) motorlu taşıtlar vergisi ve cezalar ile gecikme zamları, gelir ve kurumlar vergileri matrahının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, sadece taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan şirketlerin bu amaçla kiraya verdikleri binek otomobillere ait MTV’nin gider olarak dikkate alınması mümkün olup, bunun dışındaki binek otomobillerin MTV’leri kanunen kabul edilmeyen giderdir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11’inci maddesinde; “Kanunen kabul edilmeyen indirimler” sıralanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinin 8’inci fıkrasında olduğu gibi; “Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından şirketlerin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanlarının gider yazılmayacağını hüküm altına almıştır.

Kurumlar Vergisi Kanununda ve Gelir Vergisi Kanununda da olduğu gibi şirketlerin aktifinde kayıtlı diğer araçlar için yapılacak harcamaların gider yazılamayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla aktife kayıtlı ticari araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi gider olarak kayıtlara alınmaktadır.

Örneğin, bir şirketin aktifine kayıtlı binek otomobilleri için ödenen ve gider kaydedilen MTV tutarlarının, kurumlar vergisi beyannamesinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak matraha ilave edilmesi gerekmektedir. Şirket, aktifine kayıtlı ve ticari faaliyeti ile ilgili olan taşıtlara ait ödediği MTV’leri gider olarak gösterebilmektedir. Ayrıca şirket aktifine kayıtlı ya da kiralanmış olan taşıtı kullanan personele kesilen cezalar (park cezası, trafik cezası) ilgili şirket tarafından kurum kazancından indirilememektedir. Buna göre ödenen ve gider olarak kayıtlara alınan bu tutarın Kurumlar Vergisi Beyannamesinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi matrahına eklenmesi gerekmektedir.

  1. Sürücülerin Sahip Olması Gereken “SRC ve Psikoteknik Belgesi”

Her türlü kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, çekici, yarı römork, tanker vb. araçları kullanan sürücülerin ”SRC ve Psikoteknik Belgesi” alması ve araçlarda “SRC ve Psikoteknik Belgesi”nin bulundurulması yasa gereği zorunludur.

Yeni yapılan düzenleme ile trafikte yapılacak uygulamalarda ”SRC ve Psikoteknik Belgesi” bulundurmayan sürücülere ve araç sahiplerine ”Cezai İşlem” uygulanmaktadır. Sürücülerin ”SRC ve Psikoteknik Belgesi” bulundurmaması durumunda şirkete 5.000 TL ve sürücülere 250 TL para cezası işlemi uygulanarak araç da bağlanmaktadır. Ayrıca, sigorta şirketleri de belge eksikliğinden dolayı hasar ödemesi yapmamaktadır.

Şirket Taşıtları  2017 MTV Ödemesi ve Muhasebe Kaydı 

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

MALİ KONSEPT BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.         

Not: Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler müşterilerimize güncel gelişmeler hakkında genel bilgi vermeyi hedeflemektedir. Her şirketin faaliyet konusuna ve/veya içerisinde bulunduğu özel durumlara göre uygulamada doğabilecek farklılıklar veya mevzuatın değişmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü risk, zarar ve sorumluluk tamamen bu bilgilerin kullanıcısına ait olup Mali Konsept A.Ş.’ye kusur yüklenemez ve şirketimiz sorumlu tutulamaz.

Related Posts

Leave us a reply