Özel Denetimler

İşletmenizin gereksinim duyduğu diğer alanlarda özel denetim hizmeti verilmektedir. Yeni TTK’da pay sahiplerine özel denetim isteme hakkı tanınmaktadır. Pay sahipleri bazı olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını genel kuruldan isteyebilir. Örneğin, topluluk işletmeleriyle ilişkilerde hileli bir işlem saptanması, topluluk işletmeleriyle ilişkilerle ilgili sınırlandırılmış olumlu görüş veya görüş bildirmekten kaçınma yazısı yazılması, yönetim kurulunun işletmenin topluluk tarafından kayba uğratıldığını açıklaması gibi durumlarda özel denetime başvurulabilmektedir.