Prof. Dr. Hasret ÇOMAK (Ortak)

Yeminli Mali Müşavir, Avukat

Download vCard

Eğitim

Hukuk Fakültesi

1988

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir.

İktisat Fakültesi

1982

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye ve Siyasal Bilgiler Bölümü Mezunu

Kara Harp Okulu

1976

Kara Harp Okulu’ndan 1976’da mezun olmuştur.

Doktora

1987 / İktisat

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora

1990 / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

1984 / Uluslararası İlişkiler

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doçent Doktor

1996 / Uluslararası İlişkiler

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Profesör Doktor

2002 / Uluslararası İlişkiler

Kocaeli Üniversitesi

Profesör Doktor

2002 / Uluslararası İlişkiler

Kocaeli Üniversitesi

Fahri Profesör

2013 / Uluslararası İlişkiler

L.N. Gumilyev Ulusal Avrasya Üniversitesi, Astana / Kazakiztan

Profesör Doktor

2015 / Uluslararası İlişkiler

İstanbul Arel Üniversitesi

Practice Areas

Uluslararası Örgütler (Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve Afrika Birliği), Türk Dış Politikası, Avrupa Diploması Tarihi, Türk Diploması Tarihi, Jeopolitik, Enerji, Jeostrateji ve Strateji

Uluslararası Hukuk, Deniz Hukuku, Uluslararası İnsancıl Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Çevre Hukuku, Stratejik Kaynaklar

Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Güvenliğin Güncel Sorunları, Kollektif Savunma ve Kollektif Güvenlik Örgütleri, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası, Küresel, Bölgesel Güvenlik, Küresel Terörizm, Yasadışı Göç, Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı, İnsan Kaçakçılığı, Silahlanma ve Silahsızlanma, Kitle İmha Silahları, Milli Güvenlik

Üyelikler

 • BİLGESAM Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü Direktörü
 • İstanbul Barosu Üyesi (Avukat)
 • İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası
 • Ordu Yardımlaşma Kurumu
 • Marmara Üniversitesi Deniz Hukuku ve Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurul Üyesi
 • Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 9144 Sicil No.lu Üyesi
 • Siyasi İlimler Derneği Üyesi
 • Mustafa Kemal Derneği Üyesi ve Akademik Konsey Üyesi
 • Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Üyesi
 • DENİZTEMİZ ( TURMEPA ) Derneği Üyesi
 • Denizciler Dayanışma Derneği (DDD) Üyesi
 • Medeniyet Araştırmaları Derneği (MEAD)
 • Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) İcra Kurulu Üyesi
 • BİLGESAM, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Direktörü
 • Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Askeri Tarih Etüt Merkezi (ATEM) Başkanlığı Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK) 2003-2008 dönemi Genel Kurul Üyesi