Yeniden Değerleme Oranı %14,47 Olarak Belirlendi

11 Kasım 2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak belirlenmiştir. Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

Bu oranın etkilediği bazı düzenlemeler şu şekildedir:

  • Vergi Kanunlarında yer alan ve 2018 yılında uygulanacak bazı maktu had ve tutarları (gelir vergisi dilimleri, yemek yardımı tutarı, kiraya verilen konutlarda istisna tutarı gibi),
  • Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari tutarları,
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61. maddesi kapsamında, 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen yatırımlar dolayısıyla hak kazanılan, ancak ilgili yıllarda kazancın yetersiz olması sebebiyle indirilemeyen yatırım indirimi istisnasından yararlanılacak tutarı,
  • 5746 sayılı Kanun kapsamında kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili vergilendirme döneminde indirim konusu yapılamayan Ar-Ge indiriminden yararlanılacak tutarı.

Bakanlar Kurulu; kendisine tanınan yetkiyi kullanmazsa çeşitli vergi, harç ve cezalar 2018 yılında % 14,47 oranında artırılacaktır. Yeniden değerleme oranı aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 MALİ KONSEPT BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.        

Not: Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler müşterilerimize güncel gelişmeler hakkında genel bilgi vermeyi hedeflemektedir. Her şirketin faaliyet konusuna ve/veya içerisinde bulunduğu özel durumlara göre uygulamada doğabilecek farklılıklar veya mevzuatın değişmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü risk, zarar ve sorumluluk tamamen bu bilgilerin kullanıcısına ait olup Mali Konsept A.Ş.’ye kusur yüklenemez ve şirketimiz sorumlu tutulamaz.

Related Posts

Leave us a reply