Uygunluk Denetimi Hizmetleri

İşletme yönetimi veya yasal otoriteler tarafından konmuş olan kurallara işletme içerisinde tam olarak uyulup uyulmadığının araştırılması için yapılan denetimdir. Bu tür denetimler, işletmede yönetmeliklerinin uygulanıp uygulanmadığının ve ceza riski içeren faaliyetlerdeki uygunsuzluğun en kısa sürede saptanmasını sağlamaktadır.