VERGİ VE MALİ HUKUK HİZMETLERİ

• Yönetim Danışmanlığı (stratejik, operasyonel, taksiksel ve duruma bağlı planlamalar; vizyon; misyon; SWOT (GZFT) Analizi; üst yönetici koçluğu; finansçı olmayan yöneticiler için finans eğitimi; bilgi işlem yönetim raporlama sürecinin incelenmesi; ...),
• Finansal Danışmanlık (işletmenin gereksinim duyduğu fonların yönetimi; operasyonel nakit akışının izlenmesi; … ),
• Vergi Danışmanlığı (işletmenin vergi planlaması; Kurumlar, KDV, Gelir vb. vergi işlemleri; vergi davalarında inceleme, hazırlık, benzer Danıştay kararları vb. delil toplanması, …),
• Hukuk Danışmanlığı (Her türlü hukuki danışmanlık hizmetleri; sözleşmeler hakkında görüş bildirmek, taslak sözleşme çalışmaları; …),
• Bordro işlemleri,